Previous
Next
Previous
Next

Vznik

Klub vznikol v roku 1999. Názov klubu nesie symbol prvého vozidla, ktoré stálo pri jeho zrode, bola to Tatra 141. Počas svojej existencie klub zrekonštruoval ďalšie historické úžitkové vozidlá značky Tatra a historické vojenské vozidlá. Postupne sa zapojil do slovenského a medzinárodného diania zberateľov historických vozidiel. Zorganizoval viacero podujatí Slovenského a medzinárodného významu, z ktorých niektoré sa stali tradičnými podujatiami sezóny. 

Prezident klubu Ing. Peter Baliga sa v roku 2008 stal prezidentom Združenia Zberatelov Historických Vozidiel SR,  ktorý zakladá aj pravidelnú účast na zasadnutiach medzinárodného orgánu zberateľov historických vozidiel FIVA . Hnutie zberateľov historických vozidiel je dobrovoľnou činnosťou zameranou na zachovanie v podstate – technických pamiatok – technických postupov  a technickej dokumentácie historických vozidiel. Budeme radi, ak sa  informácie o našej činnosti stanú inšpiráciou pre ďalšie snaženie zberateľov historických vozidiel alebo priaznivcov tejto činnosti.

 

Činnosti klubu

Rekonštruovanie vozidiel a poradenská činnosť

Klubom zrekonštruované značky ako napr.: Tatra 141; Tatra 128; Tatra 27b, Tatra 805 a historické vozidlá: T-34, Zil131, BRDM2ch, ATS-59g, OT 810

Organizovanie kľubových podujatí

Klub pravidelne organizuje Prvomájovú Veterán Tatra Rallye Bratislava, Prvý výstrel a Posledný výstrel.

Činnosť v Združení Zberateľov Historických Vozidiel SR

Klub pravidelne organizuje Prvomájovú Veterán Tatra Rallye Bratislava, Prvý výstrel a Posledný výstrel.

Účasť na akciách usporiadaných zberateľmi vozidiel

Klub sa pravidelne zúčastňuje na akciách poriadaných samostným výrobcom vozidiel Tatra a na podujatiach zaradených do kalendára podujatí pre historické vozidlá.